Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2019

« Tagasi

Linnavalitsus ootab Võru linna teenetemärgi kandidaate

Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi andmiseks 2019. aastal. Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks võivad esitada kõik isikud.

Ettepanek peab sisaldama teenetemärgi kandidaadi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

Võru linna põhimääruse kohaselt antakse linna teenetemärk füüsilisele isikule Võru linnale osutatud  teenete eest või linna erilise austusavaldusena. Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi andmise taotluse ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi andmise üle otsustab linnavolikogu.

Taotlused palume esitada kirjalikult Võru linnavalitsusele aadressil Jüri 11, 65620 Võru või e-posti aadressil info@voru.ee hiljemalt 15. maiks.

Võru linna teenetemärke antakse välja alates 1994. aastast. Teenetemärgi omanike nimekirja leiab Võru linna veebilehelt http://www.voru.ee/et/teenetemark1.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn