Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2019

« Tagasi

Lauluväljaku tn 6 ja Uus tn 15 // 15a detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 122 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Lauluväljaku tn 6 (endise aadressiga Lauluväljaku tee 5) detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering oli algatatud Võru Linnavalitsuse 03.03.2004 korraldusega nr 203 eesmärgiga määrata ehitusõigused ja linnaehituslikud nõuded. Kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas linnavalitsus detailplaneeringu koostamise.


Võru Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 123 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Uus tn 15 // 15a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering oli algatatud Võru Linnavalitsuse 16.05.2007 korraldusega nr 281 eesmärgiga kinnistu jagada, määrata ehitusõigused ja välja töötada liikluskorralduse põhimõtted. Kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas linnavalitsus detailplaneeringu koostamise.