Uudised ja teated

Võru Linnavolikogu istung 9. jaanuaril

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Kiideti heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" koos kahe lisaga. Koostamisel olev Lisa 3, mis kajastab tegevuskava ja seirenäitajaid, võetakse...

Linnavalitsuse istung 9. jaanuaril

Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Võru Vesi kasuks järgmistele kinnistutele: Räpina mnt 22g; Räpina mnt 22j. Määrati isikliku...

Rahvakohtunikuks kandideerimine

Võru  Linnavolikogu palub anda endast teada Võru  linna elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu (Võru Kohtumaja) juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. ...

Täna avatakse pidulikult Võru Kesklinna Kooli rekonstrueeritud peahoone

Reedel, 4. jaanuaril avatakse pidulikult Võru Kesklinna Kooli rekonstrueeritud peahoone (Vabaduse tn 12). Avamistseremoonia algab kell 13 koolihoone ees, sellele järgnevalt on võimalik hoonega...
Näitan: 111-114
Elemente lehe kohta 5
of 23