Uudised ja teated

Tervitati väikeseid võrulasi

Laupäeval toimus Kandles traditsiooniline Võru linna lusikapidu, kus linnapea Anti Allas andis 2018. a teisel poolaastal sündinud väiksetele võrulastele nimelise hõbelusika ning õnnitles...

Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavolikogu 6. veebruari 2019 otsusega nr 5 algatati Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Linnavolikogu istung 6. veebruaril

Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse arendamine Linnavalitsusele anti luba osaleda Kultuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud taotlusvoorus  „Regionaalsete tervisespordikeskuste...

Linnavalitsuse istung 6. veebruaril

Volituse andmine Võru Vesi AS-ile riigihangete korraldamiseks AS-i Võru Vesi volitati läbi viima riigihankeid Võru linnas Räpina maantee 2. etapi rekonstrueerimistööde teostaja ja...

Linnavalitsuse istung 30. jaanuaril

Puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuse andmine Kinnitati Võru linna 2019. aasta eelarvest eraldatavad toetused puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku summas 21 588...
Näitan: 101-105
Elemente lehe kohta 5
of 23