Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 27. mail

Ranitsatoetuse suuruse määramine Ranitsatoetuse suuruseks 2020. aastaks kinnitati 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta. Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse...

Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Võru Linnavolikogu 13.mai.2020 otsusega nr 811 algatati Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurusega u 0,6 ha asub Planeeritav ala...

Tartu Regiooni Energiaagentuuri energiatõhususe-alased konsultatsioonid Võrus!

Energeetikast ja energiasäästust - kõik ühest kohast! Maja vajab renoveerimist? Energiakulud on kõrged? Tehnosüsteemid ei tööta korralikult ja mugavustunne kodus on häiritud! Kas valida pump,...

Linnavalitsuse istung 20. mail

Toetuse andmine Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2020. aasta tegevuste finantseerimiseks 11...

Jäätmekava avaliku väljapaneku pikendamine

Võru Linnavolikogu pikendab „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025" eelnõu avaliku väljapaneku perioodi kuni 15. juunini 2020. Eelnõu leiate Võru linna kodulehelt www.voru.ee ....
Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 15