Uudised ja teated

Võru linnavalitsuse istung 6. jaanuaril

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Danpower Eesti AS-i kasuks Luha tn 12 kinnisasjale (pindala 4560 m², sihtotstarve ärimaa) kaugküttetorustiku püstitamiseks ning määrati sundvalduse ala ja tingimused.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Leesika tänav T1 (pindala 2003 m², sihtotstarve transpordimaa) ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Pikk tn 17b kinnistu hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest ja kinnistul asuva kaubandushoone laiendamiseks kuni 33% esialgsest mahust.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba autopesula-toitlustushoonele asukohaga Vilja tn 1.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787