Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 18. novembril

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025
Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2021-2025", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.
Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

Kaasava eelarve menetlemise kord
Volikogu võttis vastu kaasava eelarve menetlemise korra.
Kaasava eelarve menetlust rakendatakse eesmärgiga parandada kogukondade arusaama linna eelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas. Kaasava eelarve suuruse otsustab linnavolikogu eelarve vastuvõtmisega.  

Kaasava eelarve ajakava ning ideede esitamise ja menetlemise protsessi tutvustab linnavalitsus erinevates teabekanalites. Kaasava eelarve ideede esitamiseks ja võitja hääletamiseks saavad võimaluse vähemalt 16-aastased Võru linna elanikud.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ja sotsiaaltoetuste määrad
Võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, kuhu on koondatud erinevad sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise korrad. Kehtestati sotsiaaltoetuste määrad.
Määrused jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn