Uudised ja teated

« Tagasi

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2020 korraldusega nr 26 „ Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" lõpetati keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati eelkõige planeeringualal paiknevast Võru turbamaardla 3. ploki reservvaru alast. Arvestades, et maardlate nimistusse kantud maavara on mõeldud majandustegevuseks, mida turbamaardla puhul ei ole linnas võimalik teostada, seab maardla olulisi piiranguid arenguvõimalustele suures osas Võru linnast. Võru Linnavalitsus esitas Maa-ametile 9. märtsi 2020 ettepaneku Võru turbamaardla 3. ja 4. ploki hästilagunenud turba varu maardlate nimistust arvelt kustutada. Maa-amet kustutas seisuga 1. jaanuar 2020 keskkonnaregistri maardlate nimistus arvelt Võru turbamaardla 3. ja 4. ploki jääkvaru.

Detailplaneeringu koostamisel saab tugineda vahetus läheduses 10. detsembril 2014 kehtestatud Võrusoo detailplaneeringualale koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise järeldustele, mis on laiendatavad kogu turbamaardla linnas asuvale osale.

Luha tn 16 kinnistu lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamisega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated) või tööajal Võru linnavalitsuses (Jüri tn 11).

Õigusakt