Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 30. septembril

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Tallinna mnt rekonstrueerimine".

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Raudtee tn 15 katastriüksuse (pindala 3889 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega seitsmeks. Katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Raudtee tn 15, sihtotstarve 100% elamumaa;
Raudtee tn 17a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Raudtee tn 19a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Raudtee tn 21a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Raudtee tn 23a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Raudtee tn 25a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Raudtee tn 27a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamine
Vilja tn 18a-47 võõrandamiseks korraldatus enampakkumine, alghinnaga 26 000 eurot, tunnistati nurjunuks osalejate puudumise tõttu.
Korraldatakse uus enampakkumine alghinnaga 25 000 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn