Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 7. augustil

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Viiulimees OÜ-le anti nõusolek avaliku ürituse "See suvi kestab veel" korraldamiseks 15.08.2020 kella 12 – 16.08.2020 kella 03 (kontsert 15.08.2020 kella 19 – 16.08.2020 kella 00.30) Võru linnas Liiva tn 13 kinnistul asuvas Kandle aias.

Mittetulundusühingule Tenniseklubi VSOP anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna sünnipäeva ööturniir segapaarismängus 2020" korraldamiseks 19. augustil kella 19-st – 20. augustil 2020 kella 03-ni Võru linnas Vee tn 4a asuval tenniseväljakul.

Mittetulundusühingule Spordiühing Ekstreempark anti nõusolek avaliku ürituse "15. Võhandu maraton" korraldamiseks 31.08.2020 kella 12 – 08.09.2020 kella 15 Võru linnas.
Suletakse:
Vee tn 4c asuv plats maratoni võistluskeskuse rajamiseks 31.08. kella 12 – 08.09.2020 kella 15;
Roosisaare silla juures asuv parkla maratoni stardi korraldamiseks 04.09. kella 12 – 05.09.2020 kella 12;
paatide vetteminek korraldatakse Tamula supelrannas 05.09.2020 kella 5–9 (start kell 7).

Keskkonnateemalise koguperefestivali "+Energia nädal" raames korraldatakse avalikud üritused:
linnaorienteerumine ratastel 17. augustil 2020 kella 17–19 keskusega Seminari väljakul;
pargi avamine 20. augustil 2020 kella 18–22 Koreli pargis.

Sundvalduse seadmine
Seatakse tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Laane tn 1 katastriüksusele.

Enampakkumise korraldamine
Korraldatakse enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Vilja tn 18a-47 võõrandamiseks, alghinnaga 26 000 eurot.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatatakse Tartu tn 57 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba Ekspordi, Raami tänavate ümberehitamiseks asukohtadega Raami tee, Pikk tänav T2.
Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Kalmuse tn 8.
Väljastatakse ehitusluba veetöötlusjaama hoone ümberehitamiseks asukohaga Põllu tn 9.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba vee-, sademeveekanalisatsiooni- ja reovee- kanalisatsioonitorustike ehitamisele asukohtadega Räpina maantee T1, Jüri tänav, Räpina mnt 1e.

Riigihanke "Kooli õppehoone arhitektuurne ideekonkurss" võitjate kinnitamine
Kinnitati Võru Järve kooli õppehoone arhitektuurse ideekonkursi võitjad. Ideekonkursi võitis OÜ inphysica technology ja OÜ ACB  võistlustöö märgusõnaga „Emmental", teise koha sai osaühing AB Ansambel töö „Puulinn" ja kolmanda koha Design Police Department OÜ ja Ambient Design OÜ töö „Kallistus".

Konkursile laekus 23 ideekavandit, millest 2 ei kvalifitseerunud. Parima väljaselgitamisel osalesid arhitektid, sisekujundaja,  linnvalitsuse esindajad ning Järve kooli direktor.

Võidutöö valiti konsensuslikult, II- ja III koht hääletades.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn