Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 8. juulil

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 17. juulil 2020 kella 9–16 linna keskväljakul.

Keskoja osaühingule  anti nõusolek avaliku ürituse "Juulikuu laat" korraldamiseks Võru linnas 31. juulil 2020 kella 9–16 linna keskväljakul.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba:
- Ühiselamu hoone lammutamiseks asukohaga L. Koidula tn 5.
- Õppehoone lammutamiseks asukohaga Seminari tn 1a.
- Mineraalvee tehase hoone  püstitamiseks asukohaga Luha tn 55.

Riigihanke kehtetuks tunnistamine ja uue riigihanke algatamine
Tunnistati kehtetuks riigihanke "Võru linnas üleujutusohu riskide maandamise uuring" hankemenetlus ning korraldatakse uus riigihange "Üleujutusohu riskide uuring".

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihankel "Tehislumetootmise taristu projekteerimine ja ehitamine" tunnistati edukaks Semuehitus OÜ pakkumus maksumusega 161 364 eurot (summa käibemaksuta).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn