Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 10. juunil

Vähese tähtsusega riigiabi andmine
Otsustati vabastada Osaühing Mamekor üüritasu maksmisest 50% ulatuses, perioodil 12. märts kuni 27. aprill 2020 (vabastuse suurus 322 eurot 17 senti). Üürihinna vabastus on käsitletav vähese tähtsusega riigiabina Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013 või 360/2012 artikli nr 2 tähenduses.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohtadega Kesa tänav T1, Tööstuse tn 15, Veski tn 3 ning ehitusluba haridushoone (Loomekoda) ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tn 12/2.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787