Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 20. mail

Toetuse andmine
Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2020. aasta tegevuste finantseerimiseks 11 562 eurot.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamine
Tunnistati nurjunuks Okka tn 1, Võru linn kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine ning otsustati korraldada uus kirjalik enampakkumine. Kinnistu alghinnaks määrati 15 000 eurot.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Pikk tn 23a katastriüksuse (pindala 5758 m², sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Pikk tn 23a, sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa;
Ekspordi tn 16, sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele:
Roosi tänav T1; Kaare tänav T1; Karja tänav T1. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatatakse Kalmuse tn 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba garaažihoone ümberehitamiseks asukohaga Tallinna mnt 46c, Võru linn.
Väljastatakse ehitusluba laohoone ehitamiseks asukohaga Kivimurru tn 2, Võru linn.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn