Uudised ja teated

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2020 korraldusega nr 163 algatati L. Koidula tn 5// Seminari tn 1 a kinnistu ja lähiala koostamine.

Planeeritava ala suurusega u 0,4 ha asub Võru kesklinnas 2019. aastal valminud ajaloolise Seminari väljaku ääres, jäädes Võru vanalinna muinsuskaitsealale. Planeeritava kinnistu kõrval asub Võru Gümnaasium ja Võru Katariina kirik. L. Koidula tänava äärde jäävad elumajad. Planeeritaval kinnistul paikneb Seminari tn ääres Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil ehitatud puithoone ja L. Koidula tn ääres nõukogudeaegne ühiselamu. Seminari tn 1a puithoone on amortiseerunud ja avariiline, hoonesse sisenemine on ohtlik, hoone algupärane välisilme pole hilisemate ümberehituste tõttu säilinud. L. Koidula tn 5 hoone pole Võru vanalinna sobiv ehitis ning ühiselamuks ehitatud hoonele on raske uue funktsiooni kohaldamine ning selle renoveerimine on seotud ebamõistlike kulutustega. Alal kehtib Võru Linnavolikogu 13. märtsi 2013 otsusega nr 13 kehtestatud „L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering".

Maakasutuse sihtotstarveteks kavandatakse ärimaa/korterelamumaa. Algatamise ettepanek on kooskõlas Võru Linnavolikogu 11.03.2009 määrusega nr 98 „Võru linna üldplaneeringu kehtestamine". L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu asub üldplaneeringuga määratud keskuse maa-alal, kus maa-alasid on võimalik arendada kas elamu-, äri- või ühiskondlike hoonete maana. Taotleja soovib krundil olevad hooned lammutada ja ehitada asemele uued korterelamud ja ärihoone.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated). Küsimuste korral pöörduda arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Asendiplaan

Algatamine