Uudised ja teated

Linnavalitsus palub Võrus lõkke tegemisest loobuda!

Linnale on tulnud kodanike pöördumisi, et naaberkinnistutel tossav lõke häirib igapäevast elu. Saame murest aru ja kutsume inimesi üles lõket mitte tegema. Praegu on aeg, mil peredega ollakse kodudes ning on ebameeldiv, kui naaberkinnistult tulev toss koduhoovi levib või läbi akna tuppa tungib.

Kuigi nõuetekohaselt lõkke tegemine pole keelatud, palume kõigilt siiski mõistlikku suhtumist. Samuti tuletame meelde, et Eestis kehtib ametlikult tuleohtlik aeg. Aia- ja haljastusjäätmed saab viia linna kompostimisväljakule.

MEELDETULETUSEKS: Võru linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete põletamine keelatud. Erand on tehtud üksnes jäätmetele, mis on jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud aia- ja haljastujäätmed (nagu oksad, vaarikavarred jmt), immutamata ja värvimata puidule ning kiletamata paberi- ja kartongijäätmetele. Neid jäätmeid on lubatud põletada jäätmevaldaja kinnistu piires naabreid mittehäirival viisil järgides kõiki tuleohutusnõudeid. Keelatud on puude ja põõsaste lehtede põletamine, need tuleks kompostida või viia linna kompostimisväljakule.