Uudised ja teated

« Tagasi

Lasteaia kohatasust vabastamine

18. märstil toimunud linnavalitsuse istungil otsustati, et kõik  Võru linna munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad vabastatakse erandkorras 2020. aasta märtsikuu eest kohatasu maksmisest.
Kes on tasunud märtsikuu kohatasu, nendel toimub tagasiarveldus järgnevatel kuudel.