Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 18. märtsil

Veskioja tn 18 maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Veskioja tn 18 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 50% tootmismaa, 50% elamumaa.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Piiri tn 7b kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Lasteaia kohatasust vabastamine
Otsustati, et kõik  Võru linna munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad vabastatakse erandkorras 2020. aasta märtsikuu eest kohatasu maksmisest.
Kes on tasunud märtsikuu kohatasu, nendel toimub tagasiarveldus järgnevatel kuudel.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn