Uudised ja teated

« Tagasi

Jätkuvad Vilja tänava ehitustööd

Jaanuarikuus jätkuvad esialgu talveks mitte planeeritud ehitustööd Vilja tänaval. Ehitustööd tänaval juba käivad ning lõigus Räpina mnt kuni Vabaduse tn valmib sügiseks kaasaegne tänavaruum.

Reegliks on saanud, et tänavad rekonstrueeritakse täismahus – st et kõik maa-alused tööd (trasside uuendused jms) tehakse eelnevalt ära, järgneb tänavakatte taastamine, jalg- ja kergliiklusteede ehitus ning haljastuse rajamine.

Lähiaastatel on kõik rekonstrueeritud tänavad saanud ka uue tänavahaljastuse. Projekteerimistöödele eelnevalt hinnatakse olemasoleva haljastuse seisukorda, kasvavate puude tervist ning visuaalset kooskõla.

Vilja tänav saab samuti värske haljastuse. Vanad puud likvideeritakse, kuna peab arvestama, et suured kaevetööd vigastavad puude juurestikku ning katendite vahetus muudab niiskusrežiimi. Muutub ka Vilja tänava üldlahendus. Olemasolev liiklusmaa  on viidud normidesse, tänavalaius sisaldab madalhaljastusega haljasriba individuaalelamute poolsel alal, kortermajade poolsele alale rajatakse betoonkiviga kõnnitee, kõrg-haljatus ning parkimisalad. Vilja tänavale istutakse kokku 53 uut puud ning umbes 5000 põõsast. Lisaks paigaldatakse 8 uut pinki ja 10 prügikasti.