Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 26. novembril

Ürituse korraldamine ning tänavate ja väljaku sulgemine
Korraldatakse avalik üritus "Võru linna jõululaat ja III talvine tantsupäev" 8. detsembril 2019 Võru linnas kella 10–17. Keskväljak ning väljakuga piirnev Jüri tänava lõik ja Seminari tänav suletakse kella 5.30–18.00.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tööstuse tänav T2 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Tulika tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba äri- ja eluhoone ümberehitamiseks asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 54; kaksikelamu ehitamiseks asukohaga Tööstuse tn 12; kaubanduskeskuse laiendamiseks asukohaga Kooli tn 6 ning äri- ja tööstushoone ehitamiseks asukohaga Kivi tn 27.

Toetuse andmine
Võru Pensionäride Päevakeskuse poolt korraldatavat eakate õpetajate seltsi ASTRA piduliku jõululaua korraldamist toetatakse summas 200 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn