Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 6. novembril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 22. novembril 2019 kella 09–16.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Advendilaat" korraldamiseks 29. novembril 2019 kella 09–16.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Raudtee tn 61 kinnistule abihoone laiendamisega üle 33% selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.  

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba iseteenindusliku autopesula-kiirsöögikoha ehitamiseks asukohaga Vilja tn 1.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn