Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 31. juulil

Ürituse kooskõlastamine
Mittetulundusühingule Võru Sümfoonilise Muusika Ühing anti nõusolek avaliku ürituse "VII rahvusvahelise Eduard Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali ansamblite ja orkestrite kontsert" korraldamiseks 10. augustil 2019 kella 18–20.30 (algus kell 19) Võru linnas Seminari väljakul.

Enampakkumise korraldamine vara võõrandamiseks
Korraldatakse enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Vilja tn 18b korteri nr 20 (üldpindalaga 46,3 m²) võõrandamiseks, alghinnaga 24 000 eurot.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lille tn 16, F. R. Kreutzwaldi tn 59, F. R. Kreutzwaldi tn 59b, F. R. Kreutzwaldi tn 59c.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba kauplusehoone ehitamisele asukohaga Niidu tn 8; sõidutee ehitamisele asukohaga Niidu tänav T1; kaugküttetorustiku ehitamisele asukohaga Lille tänav T1; reovee kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohaga Lille tänav T1; sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohaga Niidu tänav T1, Niidu tänav T2, Lille tänav T1, Jüri tänav; veetorustiku ehitamisele asukohaga Lille tänav T1.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn