Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 16. juulil

Ürituste kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Mittetulundusühingule Võru Raskejõustiku Klubi Strongman anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula Vägilane 2019" korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 20. juulil 2019 kella 10.30–19 (üritus toimub kella 12-17) Võrus Tamula supelrannas.

Mittetulundusühingule Järjehoidja anti nõusolek ürituse "Võrumaa Keskraamatukogu 110" korraldamiseks 1. augustil 2019 kella 9–10 Võrus Juudi pargis.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastatakse kasutusluba:
üksikelamu ehitamisele asukohaga Veskijärve tn 5;
abihoone ehitamisele asukohaga Võrumõisa tee 30a.

Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogust kutsuti tagasi Piia Õispuu ning uueks liikmeks määrati Siiri Konksi.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn