Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 12. juunil

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Võrukate JAANID" korraldamiseks ning ala sulgemiseks 23.06. kella 8-st (peo algus kell 20.30) kuni 24.06.2019 kella 03-ni (peo lõpp kell 01) Võrus Tamula supelrannas. Üritus on tasuta.

Jaaniõhtu kava:
kell 20.30 mängib kapell Vannamuudu
kell 21.00 esineb tantsurühm Hopser kavaga "Pillimeeste seiklused jaanikul"
kell 21.30 mängib kapell Vannamuudu
kell 21.50 linnavalitsuse tervitused
kell 22.00 jaanitule süütamine
kell 22.15–01.00 simman ansambliga Sinu Naine

Tartu 25 enampakkumise tulemuse kinnitamine
Tunnistati nurjunuks Tartu tn 25 kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem Kivimurru tn 2 kinnistule tootmishoone püstitamiseks ning hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba kalastusplatvormi ehitamisele asukohaga Juudi park.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Saunateenus Võru linnas" edukaks tunnistati Rcenter invest OÜ pakkumus kogumaksumusega 54 000 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn