Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 5. juunil

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange "Teenuse kontsessiooni pikendamine". Hanke läbiviimiseks kohaldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, pakkumust küsitakse aktsiaseltsilt Eesti Keskkonnateenused.

Korraldatakse riigihange "Konsolideerimisgrupi audiitorteenus 2019─2022".

Ürituste korraldamine ja maa-alade sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 21. juunil 2019 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 6–17.

MTÜ-le Terviseühendus Tasakaal anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula rannazumba" korraldamiseks 2., 9. ja 16. juulil 2019 kella 18–20.30 Võru linnas Tamula supelrannas

Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
Määrati riigi omandisse jäetava maaüksuse aadressiks L. Koidula tn 3a ja sihtotstarbeks elamumaa ning nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Roo tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba keskväljaku ümberehitamisele asukohtadega Seminari väljak, Jüri tn 9,  Seminari tänav  T1, Lydia Koidula tänav T1, Jüri tänav, Tartu tänav T1, Katariina allee T1, Lydia Koidula tänav T2.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Rannaala mänguatraktsioonid" edukaks tunnistati Tommi Play OÜ pakkumus maksumusega 37 698 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn