Uudised ja teated

Lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

KredExi kodutoetus on mõeldud peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud) ning kes moodustavad ühise leibkonna.  Riiklik toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel, 2018. aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust võimaldatakse peredele, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. 
 
Toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele. 
 
Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.
 
Taotluste vastuvõtt avatakse 6. mail ning taotlusi saab esitada  10. juunini käesoleval aastal.
Info taotlemise tingimuste kohta koos nõutavate taotlusvormidega on kättesaadav alates 6. maist KredExi kodulehelt 
 
Soovi korral nõustame kodutoetuse taotlemisest huvitatud abivajajaid ka linnavalitsuses 
(lisainfo tel 5304 0012).