Uudised ja teated

Linnavolikogu istung 10. aprillil

Võru linna 2019. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2019. aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2019. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused, esmakordselt ka nõuete-kohustuste vahe.
Eelarve maht suureneb 7,7 miljoni euro võrra ning peale lisaeelarve vastuvõtmist kasvas 2019. aasta eelarve maht 26,9 miljoni euroni.

Volituste andmine
Võru Linnavalitsust volitati täitma Hädaolukorra seaduses kohalikule omavalitsuse  üksusele  pandud ülesandeid.

Võru Linnavalitsust volitati asutama Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud andmekogusid ja kinnitama nimetatud andmekogude põhimääruseid.

Komisjonide koosseisude muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu alatise rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni koosseise.

Rahanduskomisjoni liikmete seast arvati välja Marko Tiisler ning rahanduskomisjoni liikmeteks jäävad: Anti Haugas, Aavo Hummal, Kasper Keps, Alla Traagel, Andres Visnapuu. Rahanduskomisjoni esimees on Helga Ilves ja aseesimees Juri Gotmans.

Majanduskomisjonist arvati välja Mart Timmi ning  majanduskomisjoni liikmeteks jäävad: Merike Gorškova, Aavo Hummal, Merle Koik, Andres Kõiv, Argo Mõttus, Andres Visnapuu. Esimees on Jüri Miks ja aseesimees Juri Gotmans.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn