Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 17. detsembril

Aadressi määramine
Roosi tn 1a maaüksuse aadressiks määrati Roosi tn 1e.

Kinnisasjade piiride muutmine
Muudeti Karja tn 2, Roosi tn 1, Väike tn 14 ja Väike tn 14a kinnisasjade piirid ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Väike tn 14, sihtotstarve 100% elamumaa; Väike tn 16 // 18, sihtotstarve 100% elamumaa; Väike tn 20, sihtotstarve 100% elamumaa; Väike tn 22 // 24, sihtotstarve 100% elamumaa; Karja tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa; Karja põik 2, sihtotstarve 100% elamumaa; Roosi tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa; Roosi tn 1a, sihtotstarve 100% elamumaa; Roosi tn 1c, sihtotstarve 100% elamumaa; Roosi tn 1d, sihtotstarve 100% elamumaa; Roosi tn 3a, sihtotstarve 100% elamumaa; Karja põik T2, sihtotstarve 100% transpordimaa; Karja põik 7, sihtotstarve 100% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Pikk tn 4 katastriüksuse jagamisega kaheks. Määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Pikk tn 4, sihtotstarve 100% tootmismaa; Pikk tn 2c, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Võru Spordikooli direktori ametisse kinnitamine
Võru Spordikooli direktoriks kinnitati Karel Saarna.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn