Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 5. detsembril

Teenuslepingu sõlmimine
Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse hooldusteenuste osutamise leping 2019. aastaks. Haljastute hooldusteenuse hind on 14 357 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus ning Jüri tn 54 kinnistu hooldusteenuse hind on 295 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Arengukavade kinnitamine
Kinnitati Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019–2021, Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastateks 2019–2021 ning Võru Lasteaed Päkapikk arengukava 2019–2021.
Kinnitati "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025" muudetud tegevuskava.
Kinnitati Võru Muusikakooli arengukava aastateks 2019–2022, Võru Spordikooli arengukava aastateks 2019–2022, Võrumaa Keskraamatukogu arengukava aastateks 2019–2022.

Loa andmine müra tekitamiseks
Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni laskeväljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 2. jaanuarist kuni 23. detsembrini 2019 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn). Vahetult enne laskeväljaõppe toimumist teavitatakse üldsust.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvelaat" korraldamiseks 21. detsembril 2018 kella 9–15. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7─16.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapp". Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse Räpina maantee Vilja ja Pikk tänava ristmikust (kaasa arvatud) kuni linnapiirini.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusload külmaveetorustiku ehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1 ja kanalisatsiooni ehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba tootmishoone laiendamisele asukohaga Pikk tn 17.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn