Uudised ja teated

Võru linnavolikogu istung 17. oktoobril

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2019-2023", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. 
Ühtlasi tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 määrus nr 18 "Võru linna eelarvestrateegia 2018-2022" (RT IV, 19.10.2016, 1). 
Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus.
 
Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787
e-post ulis.guth@voru.ee