Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 11. oktoobril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru sügislaat" korraldamiseks 19. oktoobril 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse vabaduse väljak kella 7–17.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru esmatasandi tervisekeskuse projekteerimine ja detailplaneeringu koostamine". Hankemenetluse läbiviimiseks kohaldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust.

Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatatakse Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,26 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning määrata ehitusõigused pesula laiendamiseks ning kiirsöögikoha rajamiseks.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Vilja tn 14c, Vilja tn 14a ja Vilja tänav.

Toetuse andmine
Otsustati toetada Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri poolt koordineeritud abipolitseinike tegevust avaliku korra kaitsel Võru linna lastefestivalil summas 603 eurot.

Muudatus Võru Linnavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus
Muudetakse linnavalitsuses teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituses teenistusgruppide osas 1. novembrist 2018 järgmiselt:
rahandusosakonnas vähendatakse raamatupidajate arvu viielt 4,5-le ning linnakantseleisse moodustatakse juurde 0,5 koormusega  infotehnoloogia spetsialisti töökoht  ja muudetakse infotehnoloogi ametikoht infotehnoloog-nõuniku ametikohaks.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn