Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 27. septembril

Koolikohustuskomisjoni moodustamine
Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine "Koolikohustuskomisjon" Võru linna õpilaste koolikohustuse täitmise kontrollimiseks.
Kinnitati komisjoni koosseis järgmiselt: abilinnapea Sixten Sild (esimees), sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson (aseesimees), haridusspetsialist Anita Kikas, OÜ Tugikoda juhataja Marje Ossip, Lõuna Prefektuuri Kagu Politseijaoskonna Võru Piirkonnagrupi noorsoopolitseinik Katerina Saaremets, Lõuna Prefektuuri Kagu Politseijaoskonna Võru Piirkonnagrupi noorsoopolitseinik Inga Ploom, Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse juht Mereli Mändmets.       

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata maakasutuse sihtotstarveteks sotsiaalmaa, elamumaa ja ärimaa ning ehitusõigused hoolekandeasutuse ehitamiseks.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Humala tänav T1 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn