Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 4. juulil

Toetuse andmine
Sihtasutusele Võru Kannel anti toetust 900 eurot kontsertreisi kulude katteks sõpruslinna Suwalkisse.   

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Suvelaat" korraldamiseks 20. juulil 2018 kella 9–16. Vabaduse väljak suletakse liikluseks kella 7–17.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Jüri ja Luha tänava ringristmiku rajamine".

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Pikendati Võru Linnavalitsuse ja MTÜ Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing vahel sõlmitud Jüri tn 54 ruumide üürilepingut tähtajaga kuni 1. juuli 2019.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Kinnistu aadressiga Kivimurru 3, Võru (20% ärimaa, 80% tootmismaa, pindala 6710 m²) võõrandamise elektroonilise oksjoni enampakkumise võitjaks kinnitati pakkumus maksumusega 40 000 eurot.        

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks kinnistule Vilja tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba puukuuri laiendamiseks asukohaga Kalevipoja tn 3; katlamaja laiendamiseks asukohaga Põllu tn 11; kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Vilja tänav, Vilja tn 14a, Vilja tn 14c.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba autoremondi töökoja ehitamisele asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 111a.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Tulika tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Korralduse "Õppetasu kehtestamine huvikoolides" muutmine
Hoolekogu ettepanekul kehtestatakse Võru Muusikakoolis uued õppetasud.
Muusikakooli tasemeõppes tõusevad õppetasud 1 euro. Õpilastele, kes õpivad veel täiendavat pilli, 2 eurot. Tasemeõppesse on lisandunud vabaõpe (õpilastele, kes soovivad täiendavat pilli õppida pärast tasemeõppe mõne eriala lõpetamist, lõputunnistust ei väljastata) ning orkestri- ja ansambliõpe (muusikakooli lõpetanud noortele, kes soovivad osaleda orkestri või ansambli töös koos muusikakoolis õppivate noortega). Huviõppe õppetasud ei tõuse. Pilliga eelkooli õppetasu tõuseb 2 € võrra, rühmaeelkooli õppetasu ei muutu.

Munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine
Kehtestati munitsipaalkoolide koolilõuna uued maksumused.
Alates 1. septembrist 2018 on koolilõuna maksumuseks 1,18 eurot ning Võru Järve Koolis hommikusöögi hinnaks 0,89 eurot ja õhtusöögi hinnaks 1,18 eurot.
1. jaanuarist 2019 hakkab koolilõuna maksumus olema 1,30 eurot ning Võru Järve Koolis hommikusöögi hind 0,96 eurot ja õhtusöögi hind 1,30 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn