Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 25. juunil

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Mittetulundusühingule Võru Raskejõustiku Klubi Strongman anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula Ranna Vägilane 2018" korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 7. juulil 2018 kella 15–20.30 Võrus Tamula supelrannas.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Võru Muusikakoolile anti luba võõrandada linnavara, kabinetklaver Estonia 4754 läbi enampakkumise.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Raudtee tn 16.

Reservfondi kasutamine
Võru Lasteaed Sõleke tasandusrühma avamise projekti omaosaluse finantseerimiseks suunati reservfondist kokku 14 092 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn