Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 6. juunil

Projektis osalemine
Otsustati osaleda taotlejana Sotsiaalministeeriumi poolt väljakuulutatud taotlusvoorus projektiga "Puuetega inimeste eluruumide kohandamine Võru linnas, I etapp".
Projekti kestvus on kuni 24 kuud, kogumaksumus on kuni 43 400 eurot, millest Võru linna omafinantseering on kuni 12 375 eurot (sellest kuni 5475 eurot on abikõlblik ja kuni 6900 eurot mitteabikõlblik).
2018. aastal plaanitakse kohandada kokku kuni 9 eluruumi.

Ürituse kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Mittetulundusühingule Veteranide Võrkpalliliiga anti nõusolek avaliku ürituse "VVL rannavolle 2. etapp" korraldamiseks 17. juunil 2018 kella 11–16 Võrus Tamula supelrannas asuvatel rannavõrkpalli platsidel.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 22. juunil 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–17.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba  abihoone laiendamiseks asukohaga Vindi tn 4 ja koolihoone ümberehitamiseks asukohaga Kooli tn 7.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba kalastusplatvormile asukohaga Kubija järv.

Korralduse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 korraldus nr 157  "Võru linna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine". Uus kriisikomisjoni koosseis kinnitati linnapea käskkirjaga.

Määruse muutmine
Muudeti linnavalitsuse määrust "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord". Seni kehtinud korra kohaselt esitasid lapsevanemad taotluse elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks õppima asumisele eelneva aasta 1. novembriks. Uueks tähtajaks on õppima asumise aasta 1. märts. Nimekirjad avalikustatakse koolide kaupa Võru linna veebilehel hiljemalt 1. aprillil ning vanemaid teavitatakse taotluses toodud kontaktidel.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn