Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 16. mail

Võru linna osalemise lõpetamine Läänemere Linnade Liidus 
Otsustati, et Võru linn astub välja Läänemere Linnade Liidust. Võru on saanud hea kogemuse kaastöös rahvusvahelises organisatsioonis, kuid täna ei ole antud organisatsioonis osalemine Võru linna seisukohalt enam otstarbekas ning antud koostöövorm on ennast ammendanud. 

Projektis osalemine
Võru Linnavalitsusele anti luba osaleda Sihtasutus Innove poolt väljakuulutatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" projektiga "Võru linna täiendava tasandusrühma loomine". Projekti kestvus on kuni 24 kuud (2018–2020), abikõlblikud kulud kokku kuni 70 560 eurot ning Võru linna abikõlblik omaosalus projektis kuni 17 640 eurot. Projektile lisanduvad mitteabikõlblikud kulud on kuni 64 440 eurot. 

Projektigarantii andmine
Volikogu andis garantii, et Võru linn jätkab vähemalt viie aasta jooksul, arvates projektide abikõlblikkuse perioodi lõppemisest, puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamist seaduses sätestatud ulatuses. 

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord
Võeti vastu muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord, mis reguleerib Võru vanalinna muinsuskaitsealal paikneva väärtusliku hoone restaureerimiseks ja remondiks ette nähtud toetuse taotlemist, taotluse menetlemist ja toetuse maksmist.
Toetuse eesmärk on kaasa aidata muinsuskaitseala arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljöö säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele ning Võru vanalinna välisilme parandamine. Korra kohaselt on toetuse maksimaalne määr kuni 30% toetatava ehitustegevuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot ühe hoone kohta. 

MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamine
Anti luba mittetulundusühingu Terve Võrumaa ühinemiseks mittetulundusühinguga Võrumaa Omavalitsuste Liit, milles ühendatavaks mittetulundusühinguks on mittetulundusühing Terve Võrumaa ja ühendavaks mittetulundusühing Võrumaa Omavalitsuste Liit. 

 

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787