Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 9. mail

Lasteaedades uute rühmade avamine
Alates 1. augustist 2018 moodustatakse Võru Lasteaias Sõleke täiendav tasandusrühm ning Võru Lasteaias Päkapikk 9. rühma baasil sobitusrühm.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru Kesklinna Kooli sisustus".

Ürituse kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Kristiina Mustole anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula rannazumba" korraldamiseks 3., 10. ja 17. juulil 2018 kella 18–20 Võru linnas Tamula supelrannas.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolile anti nõusolek avaliku ürituse "Lahingukooli 98. aastapäevale pühendatud teatejooks" korraldamiseks 6. juunil 2018 kella 9.45–10.30. Jooks viiakse läbi Võru linna ja valla teedel Kubija järve ümbruses.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 25. mail 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak  kella 7–17.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek Võlsi tee T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Anti nõusolek Metsa tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Abihoone laiendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused aadressil Kalevipoja tn 3 kinnistul asuva kuuri laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Tartu tänav T1, Vilja tänav, Vabaduse tänav T1, Võrumõisa tee 2, Võrumõisa tee 4, Võrumõisa tee 4a.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn