Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 11. aprillil

Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Linnavalitsusele anti luba võõrandada Võru linnas asuvad katastriüksused: Järve tn 28 (katastritunnus 91901:001:0198, 100% elamumaa, pindala 1789 m²), Järve tn 39 (katastritunnus 91901:001:0199, 100% elamumaa, pindala 1588 m²) ja Järve tn 41 (katastritunnus 91901:001:0201, 100% elamumaa, pindala 1551 m²).


Vara omandamine
Linnavalitsusele anti luba omandada Võru linnas, aadressil Tallinna mnt 36b asuv kinnistu (sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 527 m²) hinnaga 600 eurot. Nimetatud kinnistul paikneb avalik jalg- ja jalgrattatee, mida hooldab Võru Linnavalitsus.


Muud küsimused
Abilinnapea Sixten Sild vastas linnavolikogu liikme Anti Haugase arupärimisele Võru linna planeeritava esmatasandi tervisekeskuse kohta.


Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787