Uudised ja teated

« Tagasi

Kogume infot puuetega inimeste eluruumide kohandamise vajaduste kohta

Võru Linnavalitsus plaanib osaleda projektis, mille eesmärgiks on puuetega inimeste erivajadustest tulenev eluruumi kohandamine, et tagada puudetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Sellega seoses soovime koguda eelinfot Võru linna puuetega inimeste eluruumide kohandamise vajaduste kohta.
Projektiga soovime taotleda toetust, mis võimaldab eluruumi kohandamist järgmiste erivajaduse katmiseks:
1. liikuvusega seotud toimingud (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
2. hügieenitoimingutes - wc-ruumi ja/või pesemisruumi kohandus;
3. köögitoimingutes.
Toetus on mõeldud inimestele, kellele on määratud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses.
Juhime tähelepanu, et tegu pole veel taotluste vastuvõtmisega, vaid eelinfo kogumisega vajaduste kaardistamiseks.

Ootame puuetega inimestelt või nende hooldajatelt kirjeldusi eluruumi kohandamiste vajaduste kohta ja abivajaja kontaktandmed hiljemalt 16. aprilliks 2018 e-posti teel eve.ilisson@voru.ee.