Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 31. jaanuaril

Kulude alaeelarvete kehtestamine
Kehtestati Võru linna 2018. aasta eelarve kulude alaeelarved, mis annavad võimaluse Võru linnavolikogu poolt vastu võetud Võru linna 2018. aasta eelarve vahendite kasutamiseks.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Rannavalve teenuse osutamine Võrus Tamula ja Kubija järvel 2018-2020"

Osalemine vanemlusprogrammis "Imelised aastad"
Otsustati osaleda Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud  tõenduspõhises  vanemlusprogrammis "Imelised aastad".
Projekti kestvus on 4 kuud (märts-juuni 2018) ja kogumaksumuseks 6280 eurot.  Tervise Arengu Instituudi poolne vanemlusprogrammi rahastamine on kuni 50% projekti kogumaksumusest. Programm on suunatud  2–8-aastaste laste vanematele ning koosneb koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanemaga. Eesmärgiks on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemidega ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.

Puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2018. aasta eelarvest eraldatavad toetused puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku summas 19 000 eurot. 

Võru linna 2018. aasta eelarvest sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2018. aasta eelarvest antavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele. Kokku eraldatakse 46 530 eurot.

Võru linna 2018. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine
Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused 2018. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 48 515 eurot, ürituste toetusteks 52 850 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 97 246 eurot.

Vara omandamine
Otsustati omandada Liitva tänava katastriüksused aadressiga Liitva tn 1a (transpordimaa 100%, pindala 27 m²), Liitva tn 3a (transpordimaa 100%, pindala 26 m²), Liitva tn 5a (transpordimaa 100%, pindala 27 m²), Liitva tn 15a (transpordimaa 100%, pindala 27 m²), Liitva tn 15b (transpordimaa 100%, pindala 27 m²), Liitva tn 17a (transpordimaa 100%, pindala 26 m²), Liitva tn 17b (transpordimaa 100%, pindala 26 m²), Liitva tn 19 (elamumaa 100%, pindala 458 m²), Liitva tn 29a (transpordimaa 100%, pindala 26 m²), Liitva tn 31a (transpordimaa 100%, pindala 26 m²), Liitva tn 33a (transpordimaa 100%, pindala 26 m²). Peale maade omandamist saab minimaalsuurusest väiksemas katastriüksused liita üheks teealuse maa katastriüksuseks.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn