Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 10. jaanuaril

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine
1. jaanuarist 2018 täistööajaga töötava Võru linna koolieelse lasteasutuse õpetaja ühe kuu  töötasu alammääraks kinnitati 980 eurot. Varem oli töötasu alammääraks 840 eurot.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru linnas Räpina maantee rekonstrueerimise projekteerimine". Linnavalitsus esitas 20. detsembril 2017 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotluse Räpina maantee, kui täiendava transiitkoormusega tänava rekonstrueerimiseks toetuse eraldamiseks summas 690 630 eurot. Toetuse andmise või andmata jätmise otsustab ministeerium 120 päeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast.

Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatatakse Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata Niidu tn 5 kinnistule maakasutuse sihtotstarveteks sotsiaalmaa, elamumaa ja ärimaa ning määrata ehitusõigused hoolekandeasutuse ehitamiseks.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Põllu tn 12, Põllu tänav T1; kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Luha tänav T2, Jüri tänav, Luha tn 18; hotellihoone laiendamisele asukohaga Männiku tn 43a ning büroohoone ümberehitamisele asukohaga Vilja tn 14a.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn