Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu erakorraline istung 2. augustil

Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 14.09.2016 määrus nr 30 "Noorte projektlaagri läbiviimise kord".
 
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Linnavalitsusele anti volitus koostada huvihariduse ja huvitegevuse kava ning kohustus esitada iga-aastased kava täitmise tulemused Haridus- ja Teadusministeeriumile.
 
Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine
Otsustati osaleda sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus asutamises.
Sihtasutuse loomine on vajalik Võrumaa Omavalitsuste Liidu, Võru Maavalitsuse ja Võrumaa Arenguagentuuri poolt seni täidetud ülesannete edasiseks korraldamiseks.
Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus põhieesmärk on regiooni ja ettevõtluse süsteemne ja terviklik arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.
 
Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn