Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 5. juulil

Riigihangete korraldamine
Otsustati korraldada riigihanked "Koreli tn 22, 24 ja 26 vahelise parkimisala rajamine" ja "Loomekoja eelprojekti koostamine".

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Leesika tn 7 kinnistule abihoone püstitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Veskijärve tn 5 kinnistu hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Aadressi määramine
F. R. Kreutzwaldi tn 118 maaüksuse aadressiks määrati F. R. Kreutzwaldi tn 118 // 118a.
F. R. Kreutzwaldi tn 118 asuva hoone aadressiks määrati F. R. Kreutzwaldi tn 118a.

Toetuse andmine
Otsustati toetada Võru Instituudi poolt korraldatavat Kreutzwaldi muinasjututundide kostüümide soetust summas 1900 eurot.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Kivimurru tn 1, Kivimurru tn 3, Kivimurru tn 5, Kivimurru tn 7, Kivi tn 23, Kivi tn 25, Kivi tn 27, Kivi tänav T3, Kivi tänav T4, Silikaadi tn 19, Kivimurru tn 2.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn