Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 10. mail

Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine
Võrusoo tööstusala arendamiseks otsustati taotleda Võru linna omandisse riigile kuuluvad kinnistud: Turba tänav T3 (pindala 46935 m²) tänava ja tehnovõrkude rajamiseks ning ettevõtluskeskkonna arendamiseks kuus tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistut (Põllu tn 13, pindala 15371 m²; Põllu tn 16, pindala 9851 m²; Põllu tn 17, pindala 5998 m²; Põllu tn 18, pindala 8449 m²; Põllu tn 19, pindala 6920 m² ja Põllu tn 20, pindala 7809 m²).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn