Uudised ja teated

« Tagasi

Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 korraldusega nr 175 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 5. – 19. maini 2017 Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud).

Planeeringuala asub Võru linnas Pika tänava ja Lühikese tänava vahelisel alal hõlmates Pikk tn 17, 17c ja 17d kinnistuid ning osaliselt Pikk tänav kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on u 3,7 ha. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute liitmine, täiendavate ehitusõiguste ja juurdepääsuteede ning parkimise paigutuse määramine. Planeering võimaldab laiendada olemasolevat tootmishoonet ja annab võimaluse kolme uue hoonemahu püstitamiseks.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.


Detailplaneeringu failid