Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavolikogu istung 8. märstil

Enne päevakorrapunktide juurde asumist teavitas linnavolikogu esimees Andres Visnapuu volikogu liikmeid koosseisulistest muudatustest. Erki Saarman peatas volikogu liikme volitused, tema asemele määrati Meelis Munski.

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2017. aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, kassajäägis seisuga 31. detsember 2016. a sisalduvad vahendid, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2017. a laekuvad sihtotstarbelised toetused.
Eelarve maht suureneb sellega 6,6 miljoni euro võrra ning 2017. a eelarve maht kasvab 22,4 miljoni euroni.

Projektile garantii andmine
Volikogu andis garantii, et projekti "Võru Lasteaed Päkapikk hoone energiatõhususe parandamine" tulemusena rekonstrueeritavat hoonet ja hoonealust kinnistut kasutatakse munitsipaallasteaiana ja seda ei võõrandata ega anta valdust üle kolmandatele isikutele ilma Rahandusministeeriumiga kooskõlastamata, vähemalt viie aasta jooksul, projekti lõppemisest arvates.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn