Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 8. märtsil

Ürituse korraldamine ning tänava ja pargi sulgemine
1. mail 2017 korraldatakse Võru linnas kella 11–15 avalik üritus "Ratastel Võru". Kella 9–16 suletakse Kesklinna park ja kella 10–14 Lembitu tänav.

Ürituse kooskõlastamine ning pargi, kõnnitee ja tänavate sulgemine
Võru Lasteaiale Punamütsike anti nõusolek avaliku ürituse "Võru maakonna lasteaedade mudilaste laulu- ja tantsupidu" korraldamiseks 1. juunil 2017 kella 15–18 Võru linnas. Rongkäigu rivistuseks anti luba kella 15–15.30 sulgeda Kesklinna park, Vabaduse tn ja selle kõnnitee (lõigus Lembitu tn kuni Jüri tn). Kella 15.30 kuni rongkäigu läbimiseni suletakse Jüri tn (lõigus Vabaduse kuni Liiva tn) ning kella 15.30–18.00 Liiva tänav (lõigus Jüri tn kuni Kreutzwaldi tn).

Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2017. aasta suvel
Ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. juuli 2017 suletakse Võru Lasteaed Sõleke, Võru Lasteaed Okasroosike ja Võru Lasteaed Punamütsike. Valvelasteaiana jääb tööle Võru Lasteaed Päkapikk.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Lühike tänav T1 kinnistule (pindala 6758 m², sihtotstarve transpordimaa) ja Lühike tn 3 kinnistule (pindala 8570 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa).

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Kanarbiku tn 5 ja Kanarbiku tn 7 katastriüksuste liitmisega. Katastriüksuse aadressiks määrati Kanarbiku tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 13 // 13a // Katariina allee 9 // Tartu tn 44 (pindala 1638 m², sihtotstarve 80% elamumaa, 20% ärimaa) jagamisega kuueks. Tekkivatele katastriüksustele määrati aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt:
F. R. Kreutzwaldi tn 11, pindala 169 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
F. R. Kreutzwaldi tn 13, pindala 243 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
F. R. Kreutzwaldi tn 13a, pindala 202 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
Katariina allee 9, pindala 400 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
Tartu tn 44, pindala 222 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
Tartu tn 44a, pindala 421 m², sihtotstarve 100% ärimaa.

Aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
Määrati riigi omandisse jäetavatele maaüksustele järgmised aadressid ja sihtotstarbed:
Tallinna mnt 42f, 100% tootmismaa;
Tallinna mnt 50e, 100% tootmismaa;
Tallinna mnt 46g, 100% tootmismaa;
Tallinna mnt 42d, 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Tallinna mnt 50c, 100% tootmismaa;
Tallinna mnt 50d, 100% tootmismaa;
Tallinna mnt 46j, 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Tallinna mnt 40a, 50% tootmismaa, 50% ärimaa.
Nõustuti maaüksuste riigi omandisse jätmisega.

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihanke "Tartu tänava ja Lõuna-Eesti haigla vahelise jalg- ja jalgrattatee rajamine" edukaks tunnistati:
Osa 1 – osaühing Aigren pakkumus, maksumusega 226 240,06 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 1 hõlmab jalg- ja jalgrattatee rajamist Võru-Valga maantee ja Kasaritsa-Kubja tee ristmikust mööda Kasaritsa-Kubja tee parempoolset külge kuni Lauluväljaku tee ristmikuni. Edasi mööda Kubja–Reedo teed tee parempoolsel küljel ja sealt edasi RMK Võru metskonna maal mööda metsala kuni lauluväljakuni. Kubja laululava territooriumil kulgeb kergliiklustee maaüksuse Laululava idapoolsel küljel, ületades Kubja oja ning mööda olemasolevat liikumisteed kasutades jõuaks Laululava lõunanõlvale. Laululava maaüksuse lõunanõlvast kuni AS Lõuna-Eesti Haiglani kulgeb tee mööda RMK Võru Metskonna maaüksust. Rajatava tee pikkuseks on ca 1,0 km. Ehitustööde töövõtulepingu sõlmib Võru Vallavalitsus.
Osa 2 – Asfaldigrupp osaühing pakkumus, maksumusega 390 000 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).
Osa 2 hõlmab jalg- ja jalgrattatee rajamist Võru linnas Koreli tänavaga külgnevale Räpina maantee ja Luha tänava vahelisele alale ning Luha tänavaga külgnevale Jüri ja Pikk tänavate vahelisele alale. Rajatava tee pikkuseks on ca 2,3 km.
Osa 3 – osaühing Aigren pakkumus, maksumusega 294 821,21 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 3 hõlmab Võru linnas Tartu tänavaga külgnevale linnapiiri ja Lembitu tänava vahelist ala ning Koreli ojaga külgnevat Tartu tänava ja Räpina maantee vahelist ala. Rajatava tee pikkuseks on ca 1,7 km. Osa 2 ja osa 3 ehitustööde töövõtulepingu sõlmib Võru Linnavalitsus.

Riigihanke "Tänavate ehitus 2017" edukaks tunnistati:
Osa 1 – osaühing TEEARU GRUPP pakkumus, maksumusega 157 603,60 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 1 hõlmab Laane tn piirkonda. Piirkonnas ehitatakse välja Laane tn koos jalgteega ja rajatakse Laane tn 4 ja 6 maja otsa parkla. Teostatakse 2,5 kordset pindamist Laane, Nõmme, Oksa, Käbi, Vindi ja Linnu tänavatel.
Osa 2 – Asfaldigrupp osaühing pakkumus, maksumusega 37 030,00 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 2 hõlmab Võrukivi tn piirkonda. Piirkonnas korrastatakse läbi 2,5 kordse pindamise Pae, Eterniidi, Kruusa, Tallinna mnt tööstusala tänavad.
Osa 3 – Asfaldigrupp osaühing pakkumus, maksumusega 61 560,00 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 3 hõlmab Liitva tn piirkonda. Piirkonnas korrastatakse läbi 2,5 kordse pindamise Lina, Niine, Ülase, Orase, Kanepi, Tulbi tänavad, korrastatakse sadevee kraave, paigaldatakse 85 m teetruupe.
Osa 4 – RoadWest OÜ pakkumus, maksumusega 22 307,00 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 4 hõlmab Tartu tn 31 ja 33 vahelist teed ning Kreutzwaldi tn 54 majani viivat teed koos parklaga. Tänavaalad korrastatakse peale vana katendi üles freesimist ja uue täitematerjali paigaldust asfalteerimise teel.
Osa 5 – RoadWest OÜ pakkumus, maksumusega 10 201,00 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). Osa 5 hõlmab Wermo sissesõidu rajamist Põllu tänavalt. Olemasolev pinnas kooritakse ca 40 cm ulatuses ja teostatakse tagasitäide. Rajatav tänavaala kaetakse asfaldiga.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn