Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 25. novembril

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku ja tänava sulgemine Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jõulupuu tulede süütamine" korraldamiseks. Üritus toimub linna...

Kaunistame Võru linna rõõmuks lastele

Võru linnavalitsus ja lastefestival kutsuvad kõiki üles kaunistama oma koduõuesid, hooneid, vaateaknaid ning looma ühiselt linnas lastepärast jõulurõõmu. Üleskutse eesmärk on rõõmustada...

Linnavolikogu istung 18. novembril

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2021-2025", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad....

Linnavalitsuse istung 18. novembril

Katastriüksuse jagamine Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 114 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: F. R....

Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Võru Linnavolikogu 13. mai 2020 otsusega nr 8 algatati Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. ...
Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 32