Uudised ja teated

Jätkuvad Vilja tänava ehitustööd

Jaanuarikuus jätkuvad esialgu talveks mitte planeeritud ehitustööd Vilja tänaval. Ehitustööd tänaval juba käivad ning lõigus Räpina mnt kuni Vabaduse tn valmib sügiseks kaasaegne tänavaruum. ...

Linnavalitsuse istung 15. jaanuaril

Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Kooli tänav T1 ja Kooli tn 8 kinnistutele. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning...

Linnavalitsuse istung 8. jaanuaril

Määruste kehtestamine Kehtestati Võru linnakalmistu registri põhimäärus ja Võru linna lemmikloomade registri põhimäärus. Katastriüksuse jagamine Nõustuti Kubja põik 1 // Kubja tee 16...

Kuhu viia jõulupuu?

Võru linna elanikud saavad jõulukuused viia Võru kompostimisplatsile. Kompostimisplats asub Kose tee 2, sissesõit kas Laane tänavalt või Kose tee parkimisplatsi lõpust. Kompostimisplatsile...