LASTEAIA ÕPPEKULU MAKSMISEST VABASTAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Õigus taotleda lasteaia õppekulu maksmisest vabastamist on vanemal või teda asendaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kellel on kolm või enam alla 18-aastast või üle 18-aastast last, kes õpivad põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes.
Kestvus Vabastamiseks esitab vanem igal aastal hiljemalt 20. augustiks linnavalitsusele avalduse.
Õigusaktid Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord
Vastutaja Haridusnõunik Anita Kikastel 785 0911, 5305 7819 e-post anita.kikas@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Õppetasu maksmisest vabastamine toimub vormikohase avalduse esitamisega. 
Üle 18-aastaste laste puhul tõend põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes õppimise kohta, kui tegemist ei ole Võru Linnavalitsuse hallatava õppeasutusega.
Viide Avaldus õppekulu maksmisest vabastamiseks
E-Taotlus E-Avaldus õppekulu maksmisest vabastamiseks