SÜNNI REGISTREERIMINE (alates 1. jaan. 2018)

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele. Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.

Lapse emaks on naine, kes on lapse sünnitanud.
Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees:
1) kes on lapse emaga abielus;
2) kes on isaduse omaks võtnud või
3) kelle isadus on tuvastatud kohtus.

Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, ka naise raseduse ajal.

Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus olev mees, peavad abikaasad esitama selle kohta lapse sünni registreerimisel põlvnemise välistamise avalduse (võib esitada notariaalselt kinnitatuna). Sellisel juhul ei kanta lapse isa andmeteks ema abikaasa andmeid ning on võimalik registreerida isaduse omaksvõtt lapse tegeliku isa poolt.

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata (st neid ei ole ka sünnitõendil).Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
Kestvus Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 7 tööpäeva.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937
Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Kohapeal

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 8 või 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.
Vajaminevad dokumendid
  •  avaldajate isikut tõendavad kehtivad dokumentid
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta
Viide

 

Elektrooniline

Vajalikud sammud Teenust saavad kasutada ainult need lapsevanemad, kes on omavahel abielus.

Vajaminevad
dokumendid

ID kaart või Digi-ID (pin1 ja pin2)

Tulemus Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.
Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.

 

VAATA LISAKS   sünnitoetuse taotlemist