Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


785 0940
521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Tartu 23, kab 1
T 10.00-12.00
 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Tartu 23, kab 2
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-16.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-16.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask
sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine
5358 8582
marleen.maask@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 785 0943
521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Kristi Asser korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5309 1279
kristi.asser@voru.ee
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe teenistussuhe peatatud    
Lastekaitsespetsialist Terli Linnas korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 785 0925
5306 0188
terli.linnas@voru.ee
Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tugiisik Maiu Hartmann sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine

5300 1948
maiu.hartmann@voru.ee

Tartu 23, kab 8
Tugiisik Karolin Viss sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine 5344 4837
karolin.viss@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Hooldustöötaja Ülle Lehtna eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise 513 6112
ulle.lehtna@voru.ee
F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)
Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja  
täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule, puudega lapse hooldamise toetus

 

 

 
Juhtumikorraldaja 
(kuni 31.10.2020)
Marina Piirisild noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" raames

 

5309 8844
marina.piirisild@voru.ee

 

Tartu 23, kab 8
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel